Ako poradenské zariadenie, sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení od roku 2010. Základom našej práce je kvalitná a odborná psychologická, špeciálno – pedagogická a logopedická diagnostika ako aj poradenstvo a terapia. Poskytujeme služby deťom s intelektovým nadaním, mentálnym postihom, vývinovými odchýlkami, poruchami učenia, reči a pozornosti. Pomáhame so zvládaním emočných ťažkostí a problémového správania detí a dospievajúcich. Aktívne spolupracujeme so základnými a materskými školami v našom regióne.

Súkromné centrum
poradenstva
a prevencie

Pod Párovcami 7271/161
921 01 Piešťany

info@poradnapiestany.sk
+421 948 298 766

Nájdi trasu

kontaktujte nás

SCPaP

Pod Párovcami 161
921 01 Piešťany

Naši odborníci

Mgr. Ferdinand Podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

riaditeľ
+421 911 255 266
Mgr. Sláva Grausová

Mgr. Sláva Grausová

zástupca riaditeľa
+421 948 298 766
img

Mgr. Lenka Masárová

špeciálny pedagóg
+421 948 902 064
PhDr. Daniela Hanková

PhDr. Daniela Hanková

špeciálny pedagóg
+421 948 441 238
img

Mgr. Michaela Záhradníková

psychológ
+421 948 795 278
Mgr. Nina Hrdinová PhD.

Mgr. Nina Hrdinová PhD.

psychológ
+421 948 340 703
Mgr. Jana Kvaková

Mgr. Jana Kvaková

špeciálny pedagóg - logopéd
+421 907 736 292
Mgr. Janka Sabová

Mgr. Janka Sabová

špeciálny pedagóg - logopéd
+421 948 252 903
Mgr. Natália Vráblová

Mgr. Natália Vráblová

špeciálny pedagóg - logopéd
+421 948 084 468